ออนไลน์เช็คอิน

ค้นหาการจอง

เช็คอินออนไลน์ที่นี่กับเว็บเช็คอิน

พบกับบริการใหม่เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไปกับเวียตเจ็ท

1. ระยะเวลาในการทำออนไลน์เช็คอิน

  • สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่ให้บริการโดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VJ) ที่ออกเดินทางจากสนามบิน Noi Bai (HAN), Da Nang (DAD), Tan Son Nhat (SGN): สามารถทำการเช็คอินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง – 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบิน.
  • สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่ให้บริการโดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) ที่ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK): สามารถทำการเช็คอินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง – 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบิน.
  • ไม่สามารถใช้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศ

2. การทำเช็คอินออนไลน์จะไม่สามารถใช้ได้กับผู้โดยสารดังนี้:

  • ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก หรืออยู่ระหว่างตั้งครรภ์
  • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  • ผู้โดยสารที่ต้องการเช็คอินแบบกลุ่ม (ผู้โดยสารจำนวน 9 คนขึ้นไปใน 1 หมายเลขการจอง)
  • ผู้โดยสารที่มีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง จะต้องนำไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
  • ผู้โดยสารที่จะต้องแสดงเอกสารให้เจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง (*)
  • ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12-16 ปี ซึ่งเดินทางคนเดียว (*)
  • ผู้โดยสารเด็ก (อายุตั้งแต่ 24 เดือน – ต่ำกว่า 18 ปี)(*)

(*) เงื่อนไขนี้เฉพาะการเดินทางภายในประเทศที่ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น

หมายเลขการจองของท่าน (*):
 
นามสกุล (*):
 
ชื่อกลาง และ ชื่อจริง (*):
 
กรุณากรอกรหัสยืนยันด้านล่าง: